Co děláme


Staré Sedliště 2018 - 2. pokus

Staré Sedliště 2018 - 1. pokus

Brod nad Tichou 2018 - 2. pokus

Brod nad Tichou 2018 - 1. pokus

Bor 2018 - 2. pokus

Bor 2018 - 1. pokus

Novinky

Dne 19. září jsme pořádali soutěž v požárním útoku Kladrubská Studna k příležitosti 145. výročí sboru. Náš dětský tým se umístil v kategoii mladšých na krásném prvním místě a dospělý tým na druhém místě.

Výjezdová jednotka za letní měsíce zasahovala pouze u sedmi událostí a to u požáru sběracího vozu u Ostrova u Stříbra, požár lesního porostu u Brodu, planý poplach letecké nehody, 2x planý poplach výrobní haly na Ostrově, požár skládky v Černošíně a dopravní nehoda u Lázu.

Kroužek Mladých hasičů je o prázdninách pozastaven. Obnoven bude 2. záři od 17 hodin.

Účastnili jsme se akce "Ahoj prázdniny", na kterou jsme přispěli s atrakcí motokáry.

Zdůvodu zrušení většiny soutěží v našem okrese, se naše dospělé družstvo zúčastnilo pouze třech soutěží, které se konaly ve Starém Sedlišti (3.místo), v Novém Sedlišti (2. místo) a ve Stříbře (2. místo).

Na konci května sbor provedl kácení májky, které proběhlo bez přítomnosti veřejnosti v souladu s nařízením vlády.

Zásahová jednotka vyjíždela k požáru chaty na Butově.